igihe (ibi-)
time - le temps

kinyaRwanda English français
isaha (ama-) clock, watch l'horloge, la montre
Ni saa ngahe? What time is it? Quelle heure est-il ?
saa hour, (o'clock) l'heure
idakika (ama-), umunota (imi-) la minute
isekonda (i-) second la seconde
igitondo (ibi-) morning le matin, la matinée
amanywa midday, noon midi
umunsi (imi-), amanywa day le jour, la journée
umugoroba (imi-) afternoon l'après-midi
igicamunsi (ibi-) evening le soir, la soirée
ijoro (ama-)
nijoro
night
at night
la nuit
 
igicuku (ibi-) midnight minuit
day before yesterday avant-hier
ejo, ejo hashize yesterday hier
uyu munsi today aujourd'hui
ejo, ejo hazaza tomorrow demain
day after tomorrow après-demain
icyumweru (iby-) week la semaine
iwikendi weekend la fin de semaine
ikiruhuko (ibi-), ikonji (ama-) holidays, vacation les vacances, congés
ukwezi (am-) month le mois
isizeni (i-) season la saison
umwaka (imy-) year l'an, l'année
Umwaka mushya muhire! Happy new year! Bonne année !
Isabukuru nziza!
Umunsi mwiza w'amavuko!
Happy birthday! Joyeux anniversaire !
Noheli nziza! Merry Christmas! Joyeux Noël !
impano, ingabire gift le cadeau
karindari calendar le calendrier
ikinyacumi (ibi-) decade la décennie
ikinyejana (ibi-) century le siècle
ikinyagihumbi (ibi-) millennium le millénaire


kinyaRwanda English français
mbere before avant
nyuma, hanyuma ya after après
ubu, none, nonese
nonaha
now
right now
maintenant
tout de suite
ntabwo never jamais
rimwe na rimwe sometimes parfois
kenshi often souvent
buri gihe every time tout le temps
iteka always toujours
ubutitsa, akaramata, burundu forever pour toujours