ibara (ama-), irangi (ama-)
color(s) - couleur(s)

  kinyaRwanda English français
  ikigina, igihogo (ibi-), igaju (ama-) brown marron
  umukara (imi-) black noir
  umweru (imy-), igitare (ibi-) white blanc
  umuhondo yellow jaune
  umuhondo ukabije orange "
  umutuku red rouge
  umuhengeri, idoma (i-) purple violet
  ubururu blue bleu
  icyatsi green vert